Księgowość apteki warto oddelegować

Prowadzenie apteki, podobnie jak każda działalność gospodarcza, wiąże się z obowiązkiem prowadzenia księgowości. Należy pamiętać nie tylko o odpowiednim udokumentowaniu każdej transakcji, umowy i wyliczeniu podatków należnych do zapłaty, ale również znać przepisy podatkowe i śledzić częste zmiany w prawie, jak na przykład te dotyczące zasad refundacji leków. Profesjonalne usługi księgowe mają wiele zalet, dzięki którym prowadzenie tych wszystkich czynności jest łatwiejsze.

Mniejsze koszty

W większości przypadków oddelegowanie księgowości apteki do biura oferującego usługi księgowe wiąże się z mniejszymi kosztami, niż zatrudnienie księgowej w firmie. Oprócz typowych kosztów zatrudnienia, w przypadku zatrudnienia księgowej musimy liczyć się z kosztami wyposażenia stanowiska, kursów oraz literatury fachowej, niezbędnych do pracy na tym stanowisku. Koszty oddelegowania księgowości ustalane są natomiast indywidualnie, zazwyczaj na podstawie ilości i rodzajów sporządzanych dokumentów.

Pełna odpowiedzialność za szkodę

W przypadku pracownika ograniczona jest do wysokości 3 pensji. W przypadku biura prowadzącego księgowość aptek, w zależności od uzgodnień zawartych w umowie, może ono w pełni odpowiadać za wyrządzone szkody. Dodatkowo biura rachunkowe obowiązkowo posiadają polisę OC.

Inne usługi

Warto pamiętać, że najwięcej kontroli odbywa się w firmach będących płatnikami VAT, a więc również dotyczy to aptek. Może również zdarzyć się potrzeba uzyskania opinii prawnej lub interpretacji podatkowej. W takich wypadkach, nawet jeśli biuro rachunkowe nie zatrudnia prawników czy doradców podatkowych, zwykle z nimi współpracuje i oferuje możliwość skorzystania z ich usług w niższej cenie.

Księgowość aptek zarówno w pojedynczych punktach, jak i wielooddziałowych sieciach prowadzona w sposób profesjonalny pomoże zaoszczędzić czas spędzany na zaznajamianiu się z ciągle zmieniającymi się przepisami oraz przede wszystkim pozwoli zoptymalizować finansowo prowadzenie działalności, przez co umożliwi rozwój i wzrost konkurencyjności na rynku.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden + 18 =